Logi sisse

Kaotasid parooli?
Pole veel registreeritud? Registreeru

Ostukorv

Teie ostukorv on tühi.

Tagastamisõigus Tark Catering

Tark Cateringi toodete puhul on tegemist kiiresti riknevate ja vananevate toodetega, mistõttu kliendil ei ole õigust tellimusest taganeda (vastavalt VÕS § 53 lõike 4 punktile 4).

Kui Tark Cateringil ei ole võimalik tellimust täita (kas osaliselt või täielikult), siis võtab müüja kliendiga ühendust ja pakub asendustooteid. Täitmata tellimuse maksumus tagastatakse 7 (seitsme) päeva jooksul. Tagasimaksed tehakse kliendi samale arvelduskontole, millelt tellimuse eest tasuti, v.a juhul, kui pooled ei lepi kokku teisiti.

Müüja vastutab ostetud toodete nõuetele vastavuse eest realiseerimistähtaja ulatuses. Klient kohustub müüjat teavitama toodete mittevastavusest kohe kauba kättesaamisel ja puuduste avastamisel, aga mitte hiljem kui 24 tunni jooksul.

Müüja ei vastuta tellimuse täitmisel kliendi esitatud ebakorrektsetest andmetest tekkiva kahju või mis tahes muude tagajärgede eest, sealhulgas kohaletoimetamise viivituse eest, kui see on tingitud asjaoludest, mida müüjal ei olnud võimalik mõjutada.

Müüja ei vastuta tellimuse mittesihipärasest kasutamisest või mittenõuetekohasest hoiustamisest tekkinud kahjude eest.

Müüja ja kliendi vahel tekkivad vaidlused lahendavad pooled läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel on kliendil õigus pöörduda Tarbijakaitseametisse (Pronksi 12, Tallinn 10117, www.tarbijakaitseamet.ee) ja tarbijavaidluste komisjoni (Pronksi 12, Tallinn 10117, www.komisjon.ee) vaidluse kohtuväliseks lahendamiseks, või Harju Maakohtusse. Lisaks on kõikidele klientidele avatud e-kauplejatega tekkinud kaebuste lahendamiseks Euroopa Liidu elektrooniline keskkond ODR (Online Dispute Resolution) aadressil ec.europa.eu/odr