Ostutingimused

1. Teenuse tellija saadab päringu kodulehe www.tarkcatering.ee kaudu, e-kirja info@tarkcatering.ee, Facebooki või telefoni +372 5558 8697 teel. Päringusse tuleb lisada järgmine info: ürituse kirjeldus, toimumise koht, kuupäev, ürituse kestus, külaliste arv, menüü eelistus ja kättesaamise viis. Pärast info kättesaamist koostatakse tellijale pakkumine 24–48 tunni jooksul.
2. Tellimus tuleb esitada vähemalt 2–3 tööpäeva enne toitude kättesaamise tähtaega. Võimalusel täidame ka varem või hiljem esitatud tellimused.
3. Tellimuse minimaalne kogus on olenevalt tootest kas 10 tk või üks vaagen.
4. Tellija kinnitab saadetud hinnapakkumise kirjalikult e-posti teel. Pakkumise alusel jätab Tark Catering OÜ õiguse esitada teenuse tellijale ettemaksuarve vähemalt 50% ulatuses kogu pakkumise summast. Ettemaksu mittelaekumisel tähtajas märgitud ajal on Tark Catering OÜ-l õigus loobuda pakkumise täitmisest. Tellimuse eest saab tasuda kas ülekandega või sularahas, tellimuse täitmist alustatakse pärast ettemaksu laekumist. Ülejäänud summa tuleb tasuda ürituse toimumise päeval. Arvele lisandub tasu rikutud või kadunud inventari eest vastavalt kehtivale hinnakirjale. Tellija hilisemaid soove aktsepteeritakse vaid võimaluse korral või eelneva kokkuleppe alusel. Tellimuse tühistamisel ei tagastata raha, kui tellimuse täitmiseni on jäänud vähem kui 2 tööpäeva. Muul juhul tagastatakse raha 100% ulatuses.
5. Piiratud realiseerimisaja tõttu ei vastuta Tark Catering teenuse tellija poolt peolt kaasa viidud toidu kvaliteedi eest. Toidud serveeritakse ühekordsete nõudega, mida ei pea pärast ürituse lõppu tagastama.
6. Tark Cateringi toodete puhul on tegemist kiiresti riknevate ja vananevate toodetega, mistõttu kliendil ei ole õigust tellimusest taganeda (vastavalt VÕS § 53 lõike 4 punktile 4).
7. Kui Tark Cateringil ei ole võimalik tellimust täita (kas osaliselt või täielikult), siis võtab müüja kliendiga ühendust ja pakub asendustooteid. Täitmata tellimuse maksumus tagastatakse 7 (seitsme) päeva jooksul. Tagasimaksed tehakse kliendi samale arvelduskontole, millelt tellimuse eest tasuti, välja arvatud juhul, kui pooled ei lepi kokku teisiti.
8. Toodete hoiustamiseks ja transportimiseks kasutatakse autosid. Juhul kui klient tellib Tark Cateringist soojad suupisted ja pagaritooted, tuleb arvestada, et ka need tooted võivad jõuda kliendini jahtunult (kui on tellitud kohaletoimetamine kulleriga või klient jõuab tootele järele kokkulepitust hiljem).
9. Müüjal on õigus määrata toodetele vähim ja suurim kaal/kogus, mida kliendil on võimalik tellida.
10. Tooted serveeritakse ühekordsetel vaagnatel või ühekordsetes karpides.
11. Klient võib kokkuleppel müüjaga kasutada Tark Cateringi serviisi, mis palutakse tagastada hiljemalt 48 tunni jooksul.
12. Tortide realiseerimisaeg on 72 tundi, tooteid tuleb säilitada külmas temperatuuril +2...+6 °C; külmlaua toitude realiseerimisaeg on 4 tundi.
13. Tooted võivad sisaldada allergeene, küsi täpsemat infot meili info@tarkcatering.ee või telefoni 5558 8697 teel.
14.  Kaupmees on isikuandmete vastutav töötleja, Kaupmees edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Maksekeskus AS-le.

Kui tellimus ei ole esitatud tellimistingimustega kooskõlas, on Tark Catering OÜ-l õigus tellimus tühistada.